ЙОТОВ ООД обявява процедура за избор на изпълнител


ЙОТОВ ООД обявява процедура за избор на изпълнител

 
ЙОТОВ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана за „Закупуване на Oбработващ център - 1 брой и Трикоординатна измервателна машина - 1 брой“.
 
Необходимата документация може да изтеглите от тук
 
Краен срок за подаване на оферти - 05.06.2020г.