Йотов ООД е новият сертифициран серизен център на Hardox Wearparts® за България


Йотов ООД е новият сертифициран серизен център на Hardox Wearparts® за България

През декември 2020 Йотов ООД стана част от сертифицираните сервизни центрове Hardox Wearparts®.

Hardox Wearparts® е мрежа на сертифицирани сервизни центрове за изработка на изоносоустойчиви детайли и съоръжения от марка Hardox® на шведската фирма SSAB.  

За повече инфомрация, моля посетете https://www.hardoxwearparts.com и https://www.ssab.bg

Благодарим на фирма SSAB и тяхната програма за партньорство Hardox Wearparts® за предоставената ни възможност и подкрепа.

-

Екипът на ЙОТОВ