ЦПУ обработка: Фрезоване и Стуговане


Ние разполагаме с високоточни и високопродуктивни ЦПУ фрезови и стругови обработващи ценрове както 3-осни така и 5-осни.

ЦПУ обработка Фрезоване и Стуговане
ЦПУ обработка Фрезоване и Стуговане
ЦПУ обработка Фрезоване и Стуговане
ЦПУ обработка Фрезоване и Стуговане