ЦПУ огъване


Нашата фирма разполага с различни машини за ЦПУ огъване: 

- ЦПУ абкант за огъване на метални листи; 

- ЦПУ 4-ролкова и 3-ролкова машини за огъване на метални листи в цилиндри; и

- машина за огъване на метални пръти, винкели, кръгли и правоъгълни кухи тръби.  

 

 

ЦПУ огъване
ЦПУ огъване
ЦПУ огъване
ЦПУ огъване
ЦПУ огъване