News


ЙОТОВ ООД обявява процедура за избор на изпълнител

ЙОТОВ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана за „Закупуване на Oбработващ център - 1 брой и Трикоординатна измервателна машина - 1 брой“.   Необходимата документация може да изтеглите от тук.    Краен срок за подаване на офер...

more